Z dniem 1 września 2017 r.
Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy
zostało włączone do
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w Dębicy.
Informacje dotyczące działalności szkoły dostępne są pod adresem